Rozbiórka budynków Iława – wymagane dokumenty

Rozbiórka budynku jest ostatnim momentem życia obiektu budowlanego. Prawo budowlane mówi, iż rozbiórka budynku jest rodzajem robót budowlanych. Jakie są wymagania dotyczące procedur? Jakie pozwolenia administracyjne na rozbiórkę należy uzyskać? Kiedy można rozpocząć roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe? Rozwiewamy wątpliwości!

Rozbiórka budynków Iława – z pozwoleniem czy bez?
Nie potrzebujemy pozwolenia na wyburzenie, jeżeli: budynek nie przekracza wysokości 8 m, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dodatkowo odległość budowli od granicy działki powinna wynosić co najmniej połowę wysokości budynku. Nie może także istnieć możliwość pogorszenia warunków sanitarnych, stosunków wodnych czy stanu środowiska jeśli nie spełniamy tego warunku, musimy postarać się o pozwolenie. Oczywiście jeżeli chcesz wyburzyć altankę lub wiatę również nie potrzebujesz zgody.
Kiedy jeszcze obędziemy się bez pozwolenia? W przypadku gdy rozbiórce podlega budowla, na której wzniesienie nie jest wymagane pozwolenie i która jednocześnie nie jest sklasyfikowana jako zabytek.
Rozbiórka budynków Iława – kiedy można rozpocząć prace i jakie dokumenty są wymagane?
W przypadku gdy roboty zabezpieczające, rozbiórkowe i wyburzenia mają określony cel, można je rozpocząć wcześniej. Jeśli prace obejmują usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, można je rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem.
Wymagane dokumenty
Oprócz wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku trzeba dołączyć zgodę właściciela obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, szkic usytuowania obiektu budowlanego oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dodatkowo wymagane jest dołączenie pozwoleń i uzgodnień innych urzędów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. W przypadku rozbiórki obiektów jądrowych należy również dołączyć do wniosku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

transport maszyn iława

 

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie?
Aby złożyć wniosek musisz udać się do jednego z wymienionych urzędów:

  • starostwa powiatowego,
  • urzędu wojewódzkiego,
  • urzędu dzielnicowego,
  • urzędu miast na prawach powiatu.

Jak znaleźć dobrą firmę rozbiórkową?
Najlepiej popytać wśród znajomych, czy znają firmę godną polecenia. Jeżeli nie, to poszukajmy informacji w Internecie. Na forach i blogach znajdziemy wiele polecanych usługodawców. Porównajmy kilku wykonawców i sprawdźmy czy oferują także inne usługi, z których możemy skorzystać, np. transport maszyn Iława czy wynajem dźwigów. Nie zapomnij także poprosić o indywidualną wycenę. Firmy bardzo często oferują atrakcyjne rabaty dla nowych klientów. Nie obawiaj się zadawać pytań – dobra firma oprócz szerokiego wachlarzu usług, atrakcyjnych cen i gwarancji terminowości, powinna także wyróżniać się fachowym doradztwem.