Przenośniki kubełkowe – łatwy transport materiałów sypkich

Niejednokrotnie konieczny jest transport materiału oraz produktów z punktu A do punktu B. Często nie są to duże odległości, ale transport ręczny zająłby zbyt dużo czasu, a użycie pojazdu po prostu by się nie opłaciło.

Przenośniki kubełkowe

Przenośniki kubełkowe to urządzenia do bliskiego transportu sypkich materiałów masowych takich jak kruszywa, cukier czy ziarna zbóż. Wykorzystywane są w procesach technologicznych najczęściej do napełniania silosów lub zbiorników. Klasyfikuje się je jako przenośniki cięgnowe członowe. Członami są kubełki przytwierdzone do cięgien czyli taśm lub łańcuchów przewijających się przez bębny lub koła łańcuchowe, z których jedne są napędzające, a drugie napinające. Elementy nośne wykonane są z łańcucha technicznego ogniowego, tulejkowo – rolkowego oraz pasa pędnego.

Przenośniki kubełkowe

Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, pionie lub skośnie. Przenośniki te stosuje się jako urządzenie odbierające materiał spod różnego rodzaju zbiorników i silosów, służą również do dozowania produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może być odizolowany od otoczenia. Przenośniki dzielą się na dwa rodzaje: z korytem zamkniętym oraz z otwartym. Najbardziej przydatny może być dla firm, które zajmują się produkcją i transportem materiałów sypkich.

Środki transportu – zalety i wady

Środkiem transportu nazywamy maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ładunków. Najczęstszym wyborem są samochody, pociągi, samoloty oraz łodzie. Samochody są szybkie, pojemne i dostępne praktycznie dla każdego. Wadą jest to, że z powodu warunków na drodze można się spóźnić oraz zanieczyszczają powietrze. Pociągi są szybkie, mają dużą ładowność oraz nie zanieczyszczają powietrza. Wadą jest to, że konieczna może być przesiadka lub przeładunek, a budowa torów może być droga. Samoloty natomiast są szybkie i w miarę ładowne. Niestety w dużej ilości zależą od pogody oraz mogą wystąpić opóźnienia. Łodzie są ładowne, w szczególności kontenerowce i nie zanieczyszczają środowiska. Niestety są niezwykle wolne oraz może dojść do katastrofy morskiej i zanieczyszczenia wody.

Środków transportu jest wiele. To, na który się zdecydujemy zależy głównie od rodzaju towaru, odległości, jaką należy pokonać czy terminu dostawy.