Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Na czym polega i czy konieczne jest Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby? W tym artykule odpowiemy na te i inne pytania.

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Dla kogo jest takie szkolenie? Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby powinni przejść nie rzadziej, niż co 5 lat. Jest to obowiązkowe i ma konkretne cele. Jakie?

 • Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres poruszanych tematów jest naprawdę szeroki. Zobaczmy kilka zagadnień.

O czym się mówi na takich szkoleniach?

kurs hakowy

Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, dlatego wymienimy jedynie kilka poruszanych dziedzin:

 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka,
 • nowoczesne metody pracy służby bhp,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Można je odbyć stacjonarnie, jak również online. Cena zależy od ilości osób biorących w nim udział.
Firmy specjalizujące się w takich szkoleniach często oferują także różne kursy. Na przykład kurs hakowy. Dodatkowe uprawnienia zawsze mogą się przydać.